Ako sa rozhodnúť?

Vstupujeme do vzťahov s očakávaním, že budú základom lásky, porozumenia a vzájomného rešpektu. Avšak, niekedy sa môže stať, že sa ocitneme v partnerskom vzťahu, ktorý sa zdá byť komplikovanejší a deštruktívnejší, než sme si pôvodne predstavovali. Je dôležité sa zamyslieť nad takýmto vzťahom a položiť si otázku: Je môj partner narcista? Je moja partnerka narcistka?

V dnešnej dobe je pojem „narcizmus“ čoraz častejšie skloňovaný, no jeho význam môže byť mätúci a nesúvisí iba s láskou k sebe. Partner, ktorý prejavuje niektoré znaky narcizmu, môže svojím správaním a postojmi narušiť duševnú rovnováhu druhého a spôsobiť mu trvalé následky. Psychologické zneužívanie a týranie v takomto vzťahu môže mať hlboké psychické dôsledky a ovplyvniť kvalitu života obete.

Ak si v súčasnosti kladiete tieto otázky a zvažujete, či ste vo vzťahu s narcistom a či nesiete následky psychologického zneužívania, dôležité je nezľaknúť sa pozrieť pravde do očí. Pozrite sa na orientačné znaky, ktoré narcistov opisujú, na to, ako sa narcisti vo vzťahu správajú a aká symptomatika narcistického zneužívania. Rozpoznaním príznakov psychologického zneužívania a dôležitým krokom, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa chránili a rozhodli sa, akým smerom sa bude váš vzťah uberať.

Je môj partner narcista? Je moja partnerka narcistka?

 • Nadmerná sebadôvera: Narcisti majú veľmi nadhodnotenú mienku o sebe a považujú sa za výnimočných, úspešných a špeciálnych.
 • Potreba obdivu: Narcisti túži po neustálom obdivovaní a pochvale, a hľadá pozornosť a uznávanie od iných.
 • Nedostatok empatie: Narcisti sú neschopní prežívať empatiu a pochopiť pocity a potreby iných ľudí.
 • Manipulácia: Narcisti manipulujú s ostatnými, aby dosiahli svoje ciele, a môžu byť veľmi vynaliezaví v získavaní kontroly nad inými ľuďmi.
 • Prehnaná kritika a arogancia: Narcisti prehnane kritizujú a pohŕdajú s ostatnými, aby pozdvihli seba a ponížili iných.
 • Narcistické príbehy: Súčasťou ich správania je rozprávanie príbehov o ich „dokonalosti“, úspechoch a výnimočnosti.
 • Závistlivosť a súťaživosť: Narcisti sú veľmi závistliví a cítia sa ohrození úspechom a šťastím iných.
 • Využívanie iných: Narcisti využívajú iných ľudí na dosiahnutie svojich cieľov a zaobchádzajú s ľuďmi ako s nástrojmi alebo zdrojmi.
 • Nízka sebaúcta: Hoci sa môžu prezentovať ako sebavedomí a silní, mnohí narcisti majú nízku sebaúctu a hľadajú potvrdenie a uznanie od iných, aby sa cítili lepšie.
 • Neschopnosť prijať kritiku: Narcisti sú často náchylní brániť sa kritike a odmietať akékoľvek naznačenie, že ich názor, alebo to čo spravili je nesprávne.

Som vo vzťahu s narcistom? Som vo vzťahu s narcistkou?

 • Idealizácia: Na začiatku vzťahu narcista obeť idealizuje, dáva jej pozornosť, komplimenty a vykresľuje ju ako dokonalú a neodolateľnú osobu.
 • Devalvácia: Postupne narcista začne devalvovať obeť, kritizuje ju, pohŕda jej úsilím a snahami, a snaží sa jej znížiť sebavedomie.
 • Dehonestácia: Narcista môže používať verbálne útoky, hanobenie a urážky, aby zranil a ponižoval obeť.
 • Manipulácia: Používanie manipulácie, klamstiev a trikov na dosiahnutie svojich cieľov a udržanie kontroly nad obeťou.
 • Silná kontrola: Narcista bude mať túžbu mať absolútnu kontrolu nad obeťou, rozhodovať za ňu a obmedzovať jej slobodu.
 • Vynášanie súdov bez možnosti obhajoby: Narcista často súdi a kritizuje obeť, ale odmieta akékoľvek pripomienky alebo kritiku od nej.
 • Zneužitie emocionálnej závislosti: Narcista môže využívať závislosť obeti na ňom a vyhrážať sa rozchodom alebo opustením, aby ju kontroloval.
 • Obdobie pokojnej fázy: Po devalvácii môže nasledovať krátke obdobie relatívneho pokoja a zlepšenia vzťahu, aby obeť zostala v cykle.
 • Obnova ideálnej fázy: Narcista môže následne obnoviť fázu idealizácie, kde opäť dáva pozornosť a komplimenty, aby získal späť kontrolu nad obeťou.
 • Opakovanie cyklu: Tento cyklus sa môže opakovať, pričom devalvácia a manipulácia môžu postupne narastať a zhoršovať sa.

Nesiem následky psychologického zneužívania a týrania?

 • Nízke sebavedomie: Osoba má nízke sebavedomie a pocit neistoty o sebe.
 • Neustála úzkosť: Osoba môže byť často napätá, obávajúca sa následkov svojho správania a slov, aby nenahnevala narcistu.
 • Nadmerná zodpovednosť: Osoba cíti, že je jej povinnosťou uspokojiť potreby a očakávania narcistu a splniť jeho požiadavky.
 • Zmätok a dezorientácia: Osoba je zmätená z neustálych výkyvov nálad a zmien v správaní narcistu.
 • Emocionálna vyčerpanosť: Zneužívanie môže vyčerpať emocionálne zdroje obete, čo vedie k únave a vyčerpaniu.
 • Odcudzenie od vlastných pocitov: Osoba stráca kontakt so svojimi vlastnými emocionálnymi potrebami a pocitmi, pretože je stále zameraná na potreby narcistu.
 • Oprávňovanie narcistu: Cítiť sa zodpovedná za problémy narcistu a hľadá ospravedlnenie za jeho správanie.
 • Strata identity: Zneužívanie môže spôsobiť, že osoba stráca svoju osobnú identitu a začína sa identifikovať len s potrebami narcistu.
 • Depresia a smútok: Osoba môže pociťovať depresiu, smútok a pocit prázdnoty z dlhodobého vystavenia sa zneužívaniu.
 • Izolácia a osamelosť: Zneužívaná osoba môže zažívať pocit izolácie a osamelosti, pretože je separovaná od podpory rodiny a priateľov kvôli manipuláciám narcistu.

Pamätajte, že hľadanie pomoci a poradenstva od odborníkov v oblasti psychológie a vzťahov je v takýchto situáciách veľmi dôležité. Vaša duševná a emocionálna pohoda sú neoceniteľné a zaslúžia si získať späť svoju rovnováhu a šťastný život