Najčastejšie otázky

5 ÁNO a 5 NIE, ktoré musím vopred vedieť

Hľadanie informácií a odpovedí môže byť prvým krokom k lepšiemu pochopeniu a zvládnutiu svojej situácie. Je dôležité hľadať spoľahlivé zdroje, odbornú pomoc a nájsť riešenia, ktoré budú najvhodnejšie pre vašu individuálnu situáciu. Nemusíme byť odborníkmi na všetko, a je v poriadku hľadať informácie a odpovede na naše otázky. Prečítanie si odpovede na týchto desať častých otázok a možno nájdete užitočné informácie a usmernenia pre rozhodovanie sa.

Nie som si istá/istý, či som vo vzťahu s narcistom/narcistkou alebo nie. Viete mi pomôcť?

Áno. Je dôležité, aby sme si najprv ujasnili, čo vlastne chápete pod pojmom „narcista / narcistka“ vo vzťahu, ktorý vás zaujíma. Potom môžeme skúsiť zhodnotiť znaky a správanie vo Vašom vzťahu, ktoré by mohli poukazovať na prítomnosť narcistického partnera. Ozrejmenie a potvrdenie Vašich pocitov Vám pomôže lepšie pochopiť dynamiku vášho vzťahu a rozhodnúť sa, ako ďalej postupovať.

Potrebujem pomoc aj iných odborníkov. Viete ma
usmerniť?

Áno, rád Vám pomôžem s usmernením k iným odborníkom. Narcistické zneužívanie má tendencie zasiahnuť rôzne aspekty života. V niektorých situáciách je nevyhnutné zaoberať sa vzniknutým problémom komplexne, čo si vyžaduje spoluprácu aj s inými odborníkmi, ako sú právnici, advokáti, sociálny pracovníci, psychiatri, detský psychológovia, klinickí psychológovia, či súdni znalci.

Konzultácie sú pre mňa postačujúce, myslím si, že terapiu nepotrebujem. Je možné realizovať aj viac než jedno sedenie?

Áno, je možné mať viac než jedno konzultačné sedenie. Závisí to od vašich potrieb a očakávaní. Konzultácie môžu byť jednorazové, ak potrebujete krátku radu alebo získanie perspektívy na konkrétny problém. Ak máte komplexnejšie vzťahové otázky alebo sa chcete venovať svojmu rastu, viacero sedení môže byť prospešné. Tento proces môže pomôcť objaviť a pochopiť hlbšie vrstvy vašich pocitov, myšlienok a vzorcov správania.

Nie som obeťou narcistického zneužívania, ale chcem sa podrobiť diagnostike osobnosti zo zaujímavosti. Bolo by to možné?

Áno, je možné podrobiť sa diagnostike osobnosti aj zo zaujímavosti alebo z čisto osobného záujmu o lepšie sebapoznanie. Diagnostika osobnosti môže byť užitočná pre lepšie pochopenie vlastnej osobnosti, charakteru a vzorcov správania. Pomôže Vám lepšie pochopiť, ako vnímate svet, reagujete na stres, formujete vzťahy a riešite konflikty. Pamätajte, že skríningová diagnostika nie je diagnózou duševného ochorenia, ale skôr nástrojom na lepšie pochopenie seba samého. Akékoľvek informácie, ktoré získate z diagnostiky, by ste mali vnímať s otvoreným a pozitívnym myslením, a nechajte ich slúžiť ako prostriedok pre Váš osobnostný rast.

Mám skúsenosti s odborníkmi z oblasti (psychológovia, terapeuti), ale výsledok spolupráce nebol pre mňa dostatočný. Je Váš prístup iný?

Áno, ako odborný konzultant pre obete narcistického zneužívania, môj prístup sa môže odlišovať od odborníkov v oblasti psychológie a psychoterapie. Syndróm narcistického zneužívania má svoje špecifiká a podrobenie sa terapii nemusí mať vyhovujúci účinok pre každého. Sústreďujem sa na poskytnutie informácií, návodov a podpory týkajúcej sa osobnej problematiky, ktorú zažívate vo vzťahu s narcistom alebo narcistkou. Kľúčom je počúvanie, porozumie a prijatie.

Chcem pomôcť môjmu blízkemu (rodič, dieťa, známi, partner…), ktorý trpí narcistickou poruchou osobnosti. Pracujete aj s nimi?

Nie, nemám schopnosť pracovať priamo s osobami trpiacimi narcistickou poruchou osobnosti. Náprava správania narcistov/narcistiek si vyžaduje kvalifikovaného psychológa alebo psychoterapeuta, ktorý sa špecializuje na prácu s narcistickou poruchou. Ako odborný konzultant pre obete narcistického zneužívania, sa zameriavam na poskytovanie informácií, podpory a návodov pre tých, ktorí zažívajú vzťahy s narcistami alebo narcistkami a snažia sa tieto vzťahy ukončiť a uzavrieť.

Moje deti sú ovplyvnené narcistom / narcistkou. Chcem ich podrobiť diagnostike a práci s odborníkom. Pracujete aj s nimi?

Nie. Mojou odbornosťou sú obete narcistického zneužívania a podpora pre dospelých, ktorí sú postihnutí takýmito vzťahmi. Pre deti ovplyvnené narcistom/narcistkou je dôležité hľadať odbornú pomoc, ktorá sa zameriava na deti a mládež, ako napríklad kvalifikovaní detskí psychológovia, psychiatri alebo terapeuti, ktorí majú skúsenosti s maloletými klientmi.

Chcem sa podrobiť diagnostike, aby som na súde predložil / predložila dôkaz o zneužívaní. Bude výsledok diagnostiky pre mňa osožný a platný v tomto zmysle?

Nie. Skríningová diagnostika, nemá právnu platnosť ani hodnotu pri predkladaní dôkazov na súde alebo v iných právnych záležitostiach. Skríningová diagnostika je určená iba pre informatívne a osobné účely. Avšak, na základe skríningu je možné usmerniť a odporučiť osoby adekvátnym odborníkom, ktorých posudky sú platné aj pri súdnych procesoch.

Nie som si istý / istá, či som obeť alebo agresor. Ak ste odhalili pri sedení osobu s narcistickými tendenciami, pokračovali ste v spolupráci?

Nie. Ak sa počas konzultácie odhalia príznaky narcistických tendencií u klienta, odborne a eticky zodpovedne spoluprácu uzavriem. Z dôvodu zabezpečenia osobnej bezpečnosti a zdravia, ako aj záujmu odborného postupu, ukončenie spolupráce s klientom s narcistickými tendenciami je najrozumnejším rozhodnutím. Ako odborný konzultant pre obete narcistického zneužívania nemôžem poskytovať podporu osobám, ktoré vykazujú narcistické správanie alebo zneužívajú iných. Ak sa však začal skríningový proces, spolupráca sa ukončuje vydaním správy zo skríningového testovania.

Mojim cieľom je zachrániť vzťah s partnerom/partnerkou, aj keď má narcistické tendencie, verím, že sa dokáže zmeniť. Poskytujete aj párové sedenie?

Nie, ako odborný konzultant pre obete narcistického zneužívania, moja filozofia a prístup sú zamerané na podporu a poskytovanie informácií pre jednotlivcov, ktorí zažívajú vzťahy s narcistami alebo narcistkami a snažia sa lepšie pochopiť a zvládnuť takúto situáciu. Môj prístup nie je založený na vyjednávaní a stanovovaní kompromisoch s narcistami alebo narcistkami, ale na poskytovanie podpory pre obete a pomôcť im nájsť spôsoby, ako chrániť vlastné duševné zdravie, ako zvládať náročné situácie spojené s narcistickým zneužívaním a nasmerovať ich na cestu, ktorá je zdravšia a pozitívnejšia pre ich život.