O mne

Moje meno je Robert Tomšik, som zamestnancom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), kde pracujem ako výskumný pracovník. Okrem toho som aj odborným konzultantom pre obete narcistického zneužívania.

Profesijným predmetom záujmu sa stali poruchy klastra B, ktorým som sa začal venovať od roku 2015, keď som sa zapojil do svetového projektu s názvom „Narcizmus a sebaúcta v kultúrnom kontexte“. Vďaka štúdiu psychológie a pedagogiky som dokázal odhaliť skryté vzorce toxických vzťahov a správania osôb s narcistickými črtami. 

To, čo som kedysi považoval len za povolanie, sa stalo pre mňa poslaním, ktoré sa objavilo na základe osobnej skúsenosti, ktorej čelíte aj Vy. Mám obrovskú vášeň pre poznatky, vedecký výskum a prax, ktoré mi slúžia ako pevné vodítko a hnací motor pri pomoci ľuďom, ktorí trpia syndrómom narcistického zneužívania.

Mojim cieľom je prinášať im úľavu, pomoc, prehľad a orientáciu, na prekonanie ťažkých životných situácií zapríčinených narcistickou manipuláciou, narcistickým vykorisťovaním a zneužívaním.

AAA