Publikácie a médiá

Počas mojej kariéry na univerzite či ústave som sa venoval písanému slovu s vášňou a odhodlaním. Z tohto úsilia vzišlo viac než 170 publikácií, zahŕňajúc vedecké články, monografie, učebnice a populárno-náučné rukopisy.

Moje diela sa vždy sústreďovali na dôležité oblasti psychológie, pedagogiky a výskumného šetrenia. V oblasti médií vzbudila osobitný záujem moja práca o téme narcizmu a narcistického zneužívania.

Tieto aktuálne a dôležité tematické oblasti sa stali predmetom intenzívnych diskusií a zaujímavých pozorností.

Ak by ste mali záujem, rád by som Vám predstavili niektoré z týchto prác, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť týmto zložitým aspektom ľudskej psychiky.

Knižné

 • TOMŠIK, R. (2023). V zajatí narcizmu. Odhaľte vysoko toxické vzťahy a osloboďte sa od nich. Praha : Grada. 200 s.
 • TOMŠIK, R. (2019). Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní psychológie. Nitra : UKF. 63 s.
 • TOMŠIK, R. (2019). Úvod do metodológie výskumu pre pomáhajúce profesie. Nitra : UKF. 160 s.
 • TOMŠIK, R. (2017). Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách. Nitra : UK. 505 s.
 • TOMŠIK, R. (2016). Štatistika v pedagogickom výskume: Aplikácia komparačných a korelačných metód pomocou programu. Microsoft Excel. Nitra : UKF. 304 s.
 • TOMŠIK, R. (2016). Prečo sme sa stali učiteľmi? Báčsky Petrovec : SVC. 93 s

Vedecko-výskumné

 • TOMŠIK, R. et al. (2022). Milieu effects on the Dark Triad traits and their sex differences in 49 countries. Personality and Individual Differences, 197, [111796]. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111796
 • TOMŠIK, R. et al. (2022). The fear of COVID-19 scale: Its structure and measurement invariance across 48 countries.Psychological Assessment, 34(3), 294–310. https://doi.org/10.1037/pas0001102
 • TOMŠIK, R. et al. (2022). Verification of psychometric properties of the Slovak version of the FCV-19S (Fear of COVID-19 Scale). Československá Psychologie, 66(3), 298-314. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.298
 • TOMŠIK, R. et al. (2020). Country‐level correlates of the Dark Triad traits in 49 countries. Journal of Personality, 88(6), 1252-1267. https://doi.org/10.1111/jopy.12569
 • TOMŠIK, R. et al. (2021). Structure of Dark Triad Dirty Dozen Across Eight World Regions. Assessment, 28(4), 1125-1135. https://doi.org/10.1177/1073191120922611

V médiách